top of page

OOsoczu

a-PRP - Autogenous Platelet Rich Plasma (AUTOGENNE OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE)

Jest to koncentrat płytek krwi w niewielkiej objętości osocza. Otrzymywane jest w procesie wirowania krwi pobranej z żyły, bezpośrednio od pacjenta przed zabiegiem. Jest to własne osocze pacjenta, a nie osocze od innego dawcy! Krwinki płytkowe uwalniają czynniki wzrostu, między innymi płytkopochodny czynnik wzrostu (Platelet Derived Growth Factor) PDGF (izomery: αα,ββ,αβ); transformujący czynnik wzrostu (Transforming Growth Factor) TGF (izomery: TGF-β1, TGF-β2), nabłonkowy czynnik wzrostu (Epidermal Growth Factor) EGF; insulinopodobny czynnik wzrostu (Insulin-like Growth Factor) IGF; czynnik wzrostu śródbłonka naczyń (Vasoendothelial Growth Factor) VEGF.

Po podaniu takiego osocza do naszych tkanek następuje uwalnianie czynników wzrostu, a następnie migracja komórek macierzystych znajdujących się w naszej krwi do miejsca podania PRP. Z kolei komórki macierzyste przekształcają się w komórki tej tkanki do której się dostały. Jeżeli jest to skóra, to są to fibrocyty, jeżeli kość to osteoblasty, staw to komórki chrząstki stawowej itd. W konsekwencji dana tkanka wymienia stare komórki na nowe, a cały obszar / narząd zaczyna działać jak młodszy. Czas takich przemian jest liczony w tygodniach i zależy od bardzo wielu czynników.

Jak działają czynniki wzrostu zawarte w osoczu bogatopłytkowym?

  • pobudzają procesy regeneracji tkanek

  • pobudzają fibroblasty do tworzenia nowego kolagenu

  • wspomagają proces angiogenezy (tworzenia nowych naczyń krwionośnych)

  • aktywują mezenchymalne komórki macierzyste

  • stymulują tworzenie nowych β-synowiocytów w kaletce maziowej

osocze bogatopłytkowe
Opinie pacjentów

Na początku myślałem, że to ściema. Nie było żadnego efektu. Minął miesiąc i nic. Gdy już się z tym pogodziłem, po 3 miesiącach ból całkiem ustąpił. Teraz jest super.

- Marek T.

Przez 2 lat sterydy do  kolana. Gdy mijał rok ból wracał. Teraz po jednym zabiegu minęły już 3 lata, a kolano nadal nie boli.

 

- Ewa K.

Po złamaniu łokcia myślałam, że nigdy już nie zagram w tenisa. Przez 2 lata rehabilitacji ból nie ustępował. Dopiero osocze zadziałało. Teraz gram bez bólu.

 

- Martyna M.

bottom of page